Từ khóa tìm kiếm: Cuộc đua xe đạp toàn quốc

14 đội tham dự Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP.HCM 2023

[VOV2] - Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP.HCM lần thứ 35 “Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” HTV – Tôn Đông Á sẽ khởi tranh ngày 02/04 tại Hà Nội. 

[VOV2] - Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP.HCM lần thứ 35 “Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” HTV – Tôn Đông Á sẽ khởi tranh ngày 02/04 tại Hà Nội.