Từ khóa tìm kiếm: cuộc thi sản phẩm số

Giáo viên cả nước sẽ có kho học liệu số

[VOV2] - Chiều 10/6, Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động cuộc thi “Xây dựng thiết bị dạy học số lần thứ I, năm 2022”. Các cá nhân hoặc nhóm cá nhân đang cư trú tại Việt Nam quan tâm đều có thể tham dự.

[VOV2] - Chiều 10/6, Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động cuộc thi “Xây dựng thiết bị dạy học số lần thứ I, năm 2022”. Các cá nhân hoặc nhóm cá nhân đang cư trú tại Việt Nam quan tâm đều có thể tham dự.