Tại Lễ phát động cuộc thi, ông Phạm Ngọc Thưởng, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trưởng Ban chỉ đạo cuộc thi cho biết hiện nay, nhu cầu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số Quốc gia nói chung, ngành giáo dục nói riêng vừa là nhiệm vụ, vừa là nhu cầu hết sức cấp thiết. Theo quyết định số 749 ngày 3/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình “Chuyển đổi số Quốc gia đến năm 2025 định hướng đến năm 2030", lĩnh vực giáo dục và đào tạo được ưu tiên trước.

Nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy học, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục, một trong những nhiệm vụ quan trọng chính là việc xây dựng kho học liệu số, thiết bị số dạy học để đảm bảo chất lượng, được chia sẻ và sử dụng rộng rãi trong các cơ sở giáo dục.

Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức cuộc thi này nhằm khuyến khích phong trào thiết kế sáng tạo làm thiết bị dạy học để bổ sung thiết bị dạy học tại các cơ sở giáo dục, đặc biệt tại những nơi chưa có điều kiện mua sắm đầy đủ trang thiết bị dạy học. Điều này góp phần giúp các cơ sở dạy học đạt chuẩn thiết bị dạy học tối thiểu theo quy định, ông Phạm Ngọc Thưởng, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh.

Sản phẩm dự thi gồm các thiết bị dạy học được xây dựng, thiết kế, số hóa để sử dụng hoàn toàn hoặc một phần trên môi trường số phục vụ cho công tác giảng dạy học học tập tại các cơ sở giáo dục.

Cụ thể như tư liệu dạy học, phần mềm mô phỏng thí nghiệm ảo, thiết bị thí nghiệm thực hành được kết nối và có thể tương tác được trên máy tính và cả những sản phẩm có thể sử dụng trên môi trường số để tăng cường sự trải nghiệm của người học và có thể thay thế thiết bị dạy học truyền thống.

Thời gian tiếp nhận sản phẩm dự thi từ ngày 1/7/2022 đến hết ngày 15/8/2022 và nộp theo hình thức trực tuyến tại website: http//tbdhs.moet.gov.vn. Thời gian hoàn thành việc đánh giá sản phẩm vòng sơ khảo hoàn thành trước 1/10/2022 và việc tiếp nhận bình chọn của xã hội với sản phẩm dự thi kéo dài từ 10/10 đến 25/10/2022.

Các cá nhân hoặc nhóm cá nhân đang cư trú tại Việt Nam quan tâm đều có thể tham dự. Các tác giả có thể dự thi theo hình thức cá nhân hoặc nhóm tác giả với không quá 3 thành viên.

Những trường hợp dưới 18 tuổi gửi sản phẩm dự thi cần được sự đồng ý của người giám hộ. Thành viên ban chỉ đạo, Ban tổ chức, Tổ thư kí giúp việc ban tổ chức, Hội đồng đánh giá không được phép dự thi.

Theo ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Cơ sở vật chất, Bộ Giáo dục và Đào tạo, tham gia chấm giải có đại diện các nhà giáo dục có uy tín, các đơn vị có uy tín và kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ thông tin để đảm bảo về mặt sư phạm, khoa học, thẩm mỹ để trở thành kho dữ liệu dùng chung cho giáo viên cả nước. Các thầy cô giáo có thể sử dụng để thiết kế các bài giảng theo ý tưởng sư phạm của mình nhằm đổi mới phương pháp dạy và học.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo các địa phương phổ biến cuộc thi đến tất cả các cơ sở giáo dục trên địa bàn cũng như hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên, học sinh tham gia dự thi.