Từ khóa tìm kiếm: số hóa

"Gỡ khó hóa đơn" cho doanh nghiệp giao dịch trên sàn thương mại điện tử

[VOV2] - Nhiều người nộp thuế mong muốn việc xuất hóa đơn điện tử khi giao dịch qua các sàn thương mại điện tử sẽ không còn vướng mắc.

[VOV2] - Nhiều người nộp thuế mong muốn việc xuất hóa đơn điện tử khi giao dịch qua các sàn thương mại điện tử sẽ không còn vướng mắc.