Từ khóa tìm kiếm: cựu chiến binh Vĩnh Phúc

Cựu chiến binh tham gia phòng, chống ma túy

[VOV2] - Hội cựu chiến binh ở cơ sở tích cực phối hợp với công an và các tổ chức đoàn thể thực hiện gần 400 buổi tuyên truyền, giáo dục phổ biến pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội cho gần 40 nghìn lượt hội viên cựu chiến binh.

[VOV2] - Hội cựu chiến binh ở cơ sở tích cực phối hợp với công an và các tổ chức đoàn thể thực hiện gần 400 buổi tuyên truyền, giáo dục phổ biến pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội cho gần 40 nghìn lượt hội viên cựu chiến binh.