Nhằm chung tay hỗ trợ người cai nghiện, Hội cựu chiến binh tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, hội viên về tác hại của tệ nạn ma túy. Thông qua đó việc vận động và tổ chức quản lý, cai nghiện tại gia đình và cộng đồng được thực hiện hiệu quả, thiết thực.

Nhằm phổ biến kiến thức pháp luật về phòng chống ma túy đến cán bộ, hội viên, 5 năm qua, Hội cựu chiến binh các cấp của tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức hơn hơn 60 lớp tập huấn nâng cao kiến thức, năng lực, vai trò của hội viên cựu chiến binh trong phòng chống tệ nạn xã hội. Bên cạnh đó, Hội cựu chiến binh ở các cơ sở tích cực phối hợp với công an và các tổ chức đoàn thể thực hiện gần 400 buổi tuyên truyền, giáo dục phổ biến pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội cho gần 40 nghìn lượt hội viên cựu chiến binh. 100% hội viên và gia đình hội viên cựu chiến binh đều cam kết thực hiện 3 không “không vi phạm pháp luật xã hội, không tệ nạn xã hội, không vi phạm quy chế dân chủ ở cơ sở” và 5 không “Không dùng, không thử, không mua bán, không tàng trữ và không vận chuyển ma túy”.

Cùng với đẩy mạnh tuyên truyền, Hội cựu chiến binh phối hợp với chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh việc thành lập các mô hình, câu lạc bộ phòng, chống tội phạm nhằm phát huy vai trò tự quản trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn xã hội, cảm hóa, giúp đỡ người lầm lỗi tại gia đình, cộng đồng. Đến nay, toàn tỉnh xây dựng trên 9.000 tổ an ninh trật tự “Điểm tựa 1+2; 1+3”, mô hình phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Mô hình này đã phát huy tác dụng, góp phần tích cực cho công tác phòng chống tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự tại địa phương.

Hội cũng chủ động phối hợp với lực lượng công an tổ chức phát động phong trào cựu chiến binh tham gia phòng ngừa, phát hiện và tố giác tội phạm ở khu dân cư. Thời gian qua, các cụm điểm tựa và các câu lạc bộ cựu chiến binh tự quản về bảo đảm an ninh trật tự đã phát hiện 80 trường hợp là con em cựu chiến binh sử dụng, nghiện ma túy. Cựu chiến binh đã phối hợp với các lực lượng chức năng đưa các đối tượng trên đi cai nghiện tập trung. Hiện 80 trường hợp này đều đã cai nghiện, trở về địa phương và được hội cựu chiến binh phối hợp với lực lượng công an, các đoàn thể tiếp tục theo dõi, động viên để các đối tượng không tái nghiện.

Ông Phan Dương Tiến, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Vĩnh Phúc cho biết: Để tiếp tục phát huy vai trò của cựu chiến binh trong phòng chống ma túy, hội cựu chiến binh các cấp tiếp tục phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng, các đoàn thể, đặc biệt là phối hợp chặt chẽ với công an và cơ quan quân sự địa phương trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội. Cùng với đó, đẩy mạnh tuyên truyền về phòng chống tệ nạn ma túy bằng cách đa dạng hóa các hình thức giao lưu, sinh hoạt, phổ biến kiến thức pháp luật đến hội viên và người dân. Tiếp tục duy trì, củng cố chất lượng hoạt động của các mô hình tự quản cựu chiến binh tham gia giữ gìn an ninh trật tự.

(Theo Lê Duyên, vinhphuc.gov.vn)