Từ khóa tìm kiếm: Đại học Anh Quốc Việt Nam

Cơ hội trải nghiệm giáo dục Đại học Anh Quốc ngay tại Việt Nam

[VOV2] - Học tại Đại học Anh quốc Việt Nam, sinh viên có cơ hội được học tập, trải nghiệm chương trình đào tạo chất lượng, từ điều kiện cơ sở vật chất đến chất lượng đội ngũ giảng viên và phương thức đào tạo chuẩn Anh quốc.

[VOV2] - Học tại Đại học Anh quốc Việt Nam, sinh viên có cơ hội được học tập, trải nghiệm chương trình đào tạo chất lượng, từ điều kiện cơ sở vật chất đến chất lượng đội ngũ giảng viên và phương thức đào tạo chuẩn Anh quốc.

Lễ trao Học bổng năm 2023 của Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam

[VOV2] - BUV là cơ sở giáo dục đại học đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam được chứng nhận tiêu chuẩn QS Stars 5 sao toàn diện dựa trên 8 tiêu chí chất lượng đào tạo, cơ sở vật chất, cơ hội việc làm cho sinh viên cùng với chương trình học bổng phong phú.

[VOV2] - BUV là cơ sở giáo dục đại học đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam được chứng nhận tiêu chuẩn QS Stars 5 sao toàn diện dựa trên 8 tiêu chí chất lượng đào tạo, cơ sở vật chất, cơ hội việc làm cho sinh viên cùng với chương trình học bổng phong phú.