Từ khóa tìm kiếm: Đại sứ quán Đức

Đào tạo nhân lực đáp ứng chuyển dịch năng lượng công bằng

[VOV2] - Sáng nay (20/9), tại Hà Nội, Đại sứ quán Đức tại Việt Nam chủ trì Hội thảo “Chuyển dịch năng lượng công bằng - Cơ hội cho thị trường lao động Việt Nam? Góc nhìn của Đức và Việt Nam về nhu cầu lao động".

[VOV2] - Sáng nay (20/9), tại Hà Nội, Đại sứ quán Đức tại Việt Nam chủ trì Hội thảo “Chuyển dịch năng lượng công bằng - Cơ hội cho thị trường lao động Việt Nam? Góc nhìn của Đức và Việt Nam về nhu cầu lao động".

Phải xác định rõ vai trò của Hội đồng Kỹ năng ngành

[VOV2] - Ngày 5/10, Tổng Cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ LĐ-TB&XH) phối hợp với Chương trình “Đổi mới Giáo dục nghề nghiệp Việt Nam II” tổ chức hội thảo “Sự tham gia của các bên liên quan trong Giáo dục nghề nghiệp và Phát triển Kỹ năng”.

[VOV2] - Ngày 5/10, Tổng Cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ LĐ-TB&XH) phối hợp với Chương trình “Đổi mới Giáo dục nghề nghiệp Việt Nam II” tổ chức hội thảo “Sự tham gia của các bên liên quan trong Giáo dục nghề nghiệp và Phát triển Kỹ năng”.