Từ khóa tìm kiếm: dành cho nghệ sĩ

Ra mắt “sàn giao dịch điện tử” dành cho nghệ sĩ

[VOV2] - VAB - Nền tảng giúp nghệ sĩ/nhà sáng tạo kết nối, chia sẻ, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và rút ngắn khoảng cách với công chúng vừa được ra mắt.

[VOV2] - VAB - Nền tảng giúp nghệ sĩ/nhà sáng tạo kết nối, chia sẻ, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và rút ngắn khoảng cách với công chúng vừa được ra mắt.