Từ khóa tìm kiếm: đảo ngược

Triển lãm nghệ thuật Đảo ngược

[VOV2] - Triển lãm nghệ thuật Đảo ngược của họa sĩ Nguyễn Đại Giang vừa khai mạc tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam đã đem đến cho công chúng cái nhìn mới lạ về nghệ thuật hội họa theo phong cách đảo ngược.

[VOV2] - Triển lãm nghệ thuật Đảo ngược của họa sĩ Nguyễn Đại Giang vừa khai mạc tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam đã đem đến cho công chúng cái nhìn mới lạ về nghệ thuật hội họa theo phong cách đảo ngược.