Từ khóa tìm kiếm: điện ảnh Pháp

Tết xem phim hay - Cả năm gặp may

[VOV2] - “Tết xem phim hay - Cả năm gặp may” là chương trình CINÉ - TẾT do Viện Pháp tại Việt Nam và Công ty BHD phối hợp tổ chức nhằm đưa tới khán giả Việt Nam những bộ phim đặc sắc và vô cùng hấp dẫn của điện ảnh Pháp dịp Xuân Nhâm Dần.

[VOV2] - “Tết xem phim hay - Cả năm gặp may” là chương trình CINÉ - TẾT do Viện Pháp tại Việt Nam và Công ty BHD phối hợp tổ chức nhằm đưa tới khán giả Việt Nam những bộ phim đặc sắc và vô cùng hấp dẫn của điện ảnh Pháp dịp Xuân Nhâm Dần.