Từ khóa tìm kiếm: điều kiện hưởng

Những thay đổi quan trọng về BHYT từ năm 2023

[VOV2] - Từ năm 2023, điều kiện, quyền lợi hưởng BHYT 5 năm liên tục có một số thay đổi quan trọng.

[VOV2] - Từ năm 2023, điều kiện, quyền lợi hưởng BHYT 5 năm liên tục có một số thay đổi quan trọng.

Tai nạn trên tuyến đường đi làm có được coi là tai nạn lao động để hưởng chế độ?

[VOV2] - Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội khi chẳng may bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp sẽ được hưởng những chế độ gì? Trường hợp nào thì được hưởng trợ cấp một lần và trường hợp nào thì được hưởng trợ cấp hàng tháng?

[VOV2] - Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội khi chẳng may bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp sẽ được hưởng những chế độ gì? Trường hợp nào thì được hưởng trợ cấp một lần và trường hợp nào thì được hưởng trợ cấp hàng tháng?