Từ khóa tìm kiếm: đo nhịp tim

Nhận 1.300 USD để xem 13 phim kinh dị đáng sợ nhất

[VOV2] - Công ty FinanceBuzz sẽ trả 1.300 USD (hơn 30 triệu đồng) cho ai đủ can đảm xem hết 13 bộ phim kinh dị nhất từng được sản xuất.

[VOV2] - Công ty FinanceBuzz sẽ trả 1.300 USD (hơn 30 triệu đồng) cho ai đủ can đảm xem hết 13 bộ phim kinh dị nhất từng được sản xuất.