Từ khóa tìm kiếm: đời sống tâm linh của người dân đảo Lý Sơn

Bà Phạm Thị Tiên Điều - Nữ nhân thần đảo Lý Sơn

[VOV2] - Là nữ nhân thần ở đảo Lý Sơn, bà Phạm Thị Tiên Điều là biểu tượng cao đẹp của chủ nghĩa yêu nước chống ngoại xâm, tinh thần trung trinh liệt nữ và tình đoàn kết gắn bó cộng đồng. Bà là chỗ dựa vững chắc trong đời sống tâm linh người dân đảo.

[VOV2] - Là nữ nhân thần ở đảo Lý Sơn, bà Phạm Thị Tiên Điều là biểu tượng cao đẹp của chủ nghĩa yêu nước chống ngoại xâm, tinh thần trung trinh liệt nữ và tình đoàn kết gắn bó cộng đồng. Bà là chỗ dựa vững chắc trong đời sống tâm linh người dân đảo.