Từ khóa tìm kiếm: Đồng Văn Ngọc

Chỉ khi học sinh lựa chọn bậc học phù hợp thì hướng nghiệp mới thành công

[VOV2] - Việc trường học vận động học sinh có học lực yếu không thi lớp 10 mà đi học nghề là cách hướng nghiệp sai. Chỉ khi học sinh nhận thấy bậc học nào phù hợp với năng lực, phẩm chất của mình thì mới là sự thành công của hướng nghiệp.

[VOV2] - Việc trường học vận động học sinh có học lực yếu không thi lớp 10 mà đi học nghề là cách hướng nghiệp sai. Chỉ khi học sinh nhận thấy bậc học nào phù hợp với năng lực, phẩm chất của mình thì mới là sự thành công của hướng nghiệp.

Đừng phân luồng học sinh sau THCS theo chỉ tiêu, kế hoạch

[VOV2] - Nút thắt trong công tác phân luồng học sinh sau THCS, THPT hiện nay là việc phân luồng chưa sớm và chưa liên tục. Việc phân luồng học sinh sau THCS chủ yếu theo chỉ tiêu, kế hoạch.

[VOV2] - Nút thắt trong công tác phân luồng học sinh sau THCS, THPT hiện nay là việc phân luồng chưa sớm và chưa liên tục. Việc phân luồng học sinh sau THCS chủ yếu theo chỉ tiêu, kế hoạch.