Từ khóa tìm kiếm: Festilval Nhiếp ảnh trẻ 2021

Festival Nhiếp ảnh trẻ 2021: Cuộc sống đương đại qua lăng kính người trẻ

[VOV2] - Festival Nhiếp ảnh trẻ 2021 - cơ hội để giới trẻ yêu thích nhiếp ảnh trong cả nước cùng trao đổi, học tập, gặp gỡ, giới thiệu thành quả sáng tạo, bổ sung lực lượng kế cận cho nhiếp ảnh Việt Nam.