Từ khóa tìm kiếm: gặp gỡ Việt Pháp

Gặp gỡ Việt - Pháp về nghiên cứu, đào tạo Toán học và ứng dụng

[VOV2] - GS. Antoine Petit, Chủ tịch kiêm TGĐ điều hành Trung tâm nghiên cứu Khoa học quốc gia Pháp vừa có buổi làm việc với Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán trao đổi mối quan hệ giữa AI và Toán học, về cơ hội việc làm cũng như sự hợp tác đôi bên.

[VOV2] - GS. Antoine Petit, Chủ tịch kiêm TGĐ điều hành Trung tâm nghiên cứu Khoa học quốc gia Pháp vừa có buổi làm việc với Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán trao đổi mối quan hệ giữa AI và Toán học, về cơ hội việc làm cũng như sự hợp tác đôi bên.