Từ khóa tìm kiếm: giải billiard 9 bi Peri 9-Ball Open 2023

Khởi tranh giải billiard 9 bi Peri 9-Ball Open 2023

[VOV2] - Trong ngày mở màn giải billiard 9 bi Peri 9-Ball Open 2023, kết quả đáng chú ý nhất là chiến thắng của Đặng Thành Kiên trước đương kim vô địch European Open David Alcaide.

[VOV2] - Trong ngày mở màn giải billiard 9 bi Peri 9-Ball Open 2023, kết quả đáng chú ý nhất là chiến thắng của Đặng Thành Kiên trước đương kim vô địch European Open David Alcaide.