Từ khóa tìm kiếm: “Giai điệu kết nối”; chào mừng thành công; Hội nghị Văn hoá toàn quốc

“Giai điệu kết nối” chào mừng thành công Hội nghị Văn hoá toàn quốc

[VOV2] - Với những ca khúc thể hiện vẻ đẹp đất nước, con người Việt Nam, “Giai điệu kết nối” khơi lên niềm tự hào, khát vọng của mỗi người để cùng đóng góp vào sự nghiệp chung xây dựng và phát triển đất nước.