Từ khóa tìm kiếm: giải phóng mặt bằng

Bãi bỏ khung giá đất để hạn chế đầu cơ, tham nhũng về đất đai

[VOV2] - Khung giá đất do Nhà nước quy định áp dụng hiện nay thường thấp hơn giá giao dịch đất đai thị trường. Đây được cho là nguyên nhân dẫn tới khiếu kiện tranh chấp, là yếu tố tác động tới việc đầu cơ, tích trữ về đất đai.

[VOV2] - Khung giá đất do Nhà nước quy định áp dụng hiện nay thường thấp hơn giá giao dịch đất đai thị trường. Đây được cho là nguyên nhân dẫn tới khiếu kiện tranh chấp, là yếu tố tác động tới việc đầu cơ, tích trữ về đất đai.

Gần 30 năm khiếu nại vẫn chưa được giải quyết

[VOV2] - Quốc lộ 10 đoạn Km 151-153 được cải tạo nâng cấp gần 30 năm, thế nhưng đến nay, công dân vẫn đi gõ cửa nhiều cơ quan chức năng để khiếu nại về việc thu hồi đất. Vì sao vậy?

[VOV2] - Quốc lộ 10 đoạn Km 151-153 được cải tạo nâng cấp gần 30 năm, thế nhưng đến nay, công dân vẫn đi gõ cửa nhiều cơ quan chức năng để khiếu nại về việc thu hồi đất. Vì sao vậy?