Từ khóa tìm kiếm: Giáo sư Ngô Bảo Châu

Phông văn hóa quan trọng không kém chuẩn bị một cái nghề

[VOV2] - Giáo sư Ngô Bảo Châu cho rằng, để con trẻ được hoà mình vào cuộc sống văn hóa từ khi còn rất nhỏ quan trọng không kém chuẩn bị một cái nghề. Vốn văn hóa sẽ giúp con trẻ hội nhập cuộc sống, thích nghi mọi điều kiện thay đổi của cuộc sống.

Giáo sư Ngô Bảo Châu được bầu là thành viên danh dự Hội đồng Toán học London

[VOV2] - Tại cuộc họp phiên toàn thể ngày 02/07/2021 của Hội Toán học London (London Mathematical Society - LMS),  GS. Ngô Bảo Châu được bầu là thành viên danh dự (Honorary Member) của LMS.