Từ khóa tìm kiếm: giấy phép

Xây nhà ở riêng lẻ có cần xin giấy phép xây dựng?

[VOV2] - Từ đầu năm đến nay, nhiều người "nghe nói", kể từ ngày 01/01/2021 trở đi, bất cứ ai làm nhà cũng không cần xin giấy phép xây dựng. Thế nhưng khi vừa đặt nền móng đã bị cơ quan chức năng "sờ gáy". Vì sao vậy?

Điều khiển xe máy dưới 50cc và xe máy điện: Cần một lộ trình hợp lý

[VOV2] - Người điều khiển xe máy dưới 50cc hoặc xe máy điện có công suất động cơ dưới 4KW sẽ được đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe theo quy định mới. Làm sao để tấm giấy phép lái xe không chỉ là thủ tục, không chỉ để đối?

Cần sửa đổi quy định về sát hạch, cấp Giấy phép lái xe

[VOV2] - Dự thảo Luật Giao thông đường bộ có sửa đổi, bổ sung quy định về đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe. Tuy nhiên vẫn còn bất cập, cần phải điều chỉnh.

Băn khoăn việc chuyển cấp giấy phép lái xe sang Bộ Công an quản lý

[VOV2] - Chuyển cấp giấy phép lái xe sang Bộ Công an quản lý không phù hợp với việc xã hội hóa và tinh thần nghị quyết 17 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy Nhà nước.

Sát hạch giấy phép lái xe, việc dân sự nên để dân sự làm

[VOV2] - Việc chuyển quyền sát hạch lái xe từ Bộ này sang Bộ kia sẽ ngay lập tức tạo ra những quy tắc khác, đẻ ra thủ tục hành chính khác.