Từ khóa tìm kiếm: GS.TS Nguyễn Trung Việt

Sinh viên trường Đại học Thủy lợi - Đã "tốt gỗ" giờ "tốt cả nước sơn"

[VOV2] - Ở Đại học Thủy Lợi, sinh viên không chỉ được trang bị kiến thức nền tảng vững chắc mà còn được học nhiều kỹ năng mềm. Bên cạnh đó, các hoạt động văn hóa, thể thao cùng nhiều sân chơi bổ ích phù hợp với giới trẻ giúp sinh viên tỏa sáng.

[VOV2] - Ở Đại học Thủy Lợi, sinh viên không chỉ được trang bị kiến thức nền tảng vững chắc mà còn được học nhiều kỹ năng mềm. Bên cạnh đó, các hoạt động văn hóa, thể thao cùng nhiều sân chơi bổ ích phù hợp với giới trẻ giúp sinh viên tỏa sáng.