Từ khóa tìm kiếm: gừng càng già càng cay

Gừng càng già càng cay

[VOV2] - Sức khỏe suy giảm do tuổi cao nhưng nhiều trí thức vẫn miệt mài lao động, sáng tạo, đóng góp công sức, trí tuệ cho sự phát triển của đất nước.

[VOV2] - Sức khỏe suy giảm do tuổi cao nhưng nhiều trí thức vẫn miệt mài lao động, sáng tạo, đóng góp công sức, trí tuệ cho sự phát triển của đất nước.