Từ khóa tìm kiếm: Hải Quân

Ký ức Gạc Ma

[VOV2] - Trận hải chiến Gạc Ma diễn ra cách đây hơn 30 năm nhưng vẫn còn hằn sâu trong tiềm thức của nhiều người Việt Nam, đặc biệt là đối với những người lính cựu từng trực tiếp tham gia chiến đấu.

Hồi ức mùa xuân ra trận của người lính đặc công

[VOV2] - Mỗi lần về đất Cảng, tôi lại ngồi với anh một lúc, kể những câu chuyện đời lính và hiểu thêm về người chiến sĩ đặc công hải quân này.