Từ khóa tìm kiếm: hiện đại

Bệnh viện điều trị Covid-19 hiện đại nhất Hà Nội sắp hoạt động

[VOV2] - Ngày 1/9 tới đây, Bệnh viện điều trị Covid-19 với quy mô 500 giường, hiện đại nhất Hà Nội ở ngõ 587, đường Tam Trinh, quận Hoàng Mai sẽ chính thức đi vào hoạt động.

Hà Nội sắp có Bảo tàng Thiên nhiên tầm cỡ thế giới

[VOV2] - Đây sẽ là bảo tàng Thiên nhiên cấp quốc gia, đầu hệ trong hệ thống các bảo tàng thiên nhiên ở Việt Nam, có tầm cỡ khu vực và thế giới; đáp ứng nhiệm vụ bảo tồn di sản văn hóa, khoa học nghiên cứu, giáo dục, phục vụ lợi ích cộng đồng.

Giáo dục nghề nghiệp phải linh hoạt, liên thông, hiện đại và hội nhập quốc tế

[VOV2] - Để đáp ứng nguồn nhân lực chất lượng cao, nhu cầu học tập suốt đời của người lao động, trong thời gian tới, giáo dục nghề nghiệp buộc phải phát triển theo hướng mở, linh hoạt, liên thông, hiện đại, hội nhập quốc tế và bao trùm.

[TRỰC TIẾP]: Định chuẩn giá trị văn hóa người Việt Nam hiện đại

[VOV2] - Để khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, việc huy động sức mạnh, sức sáng tạo của mọi nguồn lực, trong đó có nguồn lực văn hóa, con người có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Những yếu tố nào định “chuẩn giá trị người Việt Nam hiện đại” ?

Đường dây 500kV mạch 1 mở đầu cho hiện đại hóa hệ thống điện nước ta

[VOV2] - Kể từ dấu mốc năm 1994 đóng điện đường dây 500kV mạch 1, hệ thống điện nước ta từng bước hiện đại hóa, mở rộng số lượng (mạch 2, mạch 3) và tăng công suất truyền tải.

Người cao tuổi thích nghi để an vui

[VOV2] - Tuy đã bước vào tuổi nghỉ ngơi nhưng nhiều người cao tuổi vẫn tích cực tham gia vào các hoạt động xã hội, phát huy được giá trị bản thân và nêu gương cho con cháu.