Từ khóa tìm kiếm: họa sĩ Nguyễn Vi Thủy

Gửi an lành qua những bức thiền họa

[VOV2] - Từ ngày 10 đến ngày 14/12/2022, tại Nhà bảo tàng Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, 42 Yết Kiêu, Hà Nội diễn ra triển lãm mang tên “An lành” của họa sĩ Nguyễn Vi Thủy với thông điệp: Gửi niệm lành cho tất cả.

[VOV2] - Từ ngày 10 đến ngày 14/12/2022, tại Nhà bảo tàng Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, 42 Yết Kiêu, Hà Nội diễn ra triển lãm mang tên “An lành” của họa sĩ Nguyễn Vi Thủy với thông điệp: Gửi niệm lành cho tất cả.