Từ khóa tìm kiếm: Hội Truyền thông số Việt Nam

Ứng dụng dữ liệu và trí tuệ nhân tạo thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số

[VOV2] - Kiến tạo giá trị từ Chiến lược Dữ liệu trong bối cảnh AI là nội dung chính trong Diễn đàn Thúc đẩy tiến trình Chuyển đổi số Quốc gia do Hội Truyền thông số Việt Nam tổ chức vào ngày 05/07/2023.

[VOV2] - Kiến tạo giá trị từ Chiến lược Dữ liệu trong bối cảnh AI là nội dung chính trong Diễn đàn Thúc đẩy tiến trình Chuyển đổi số Quốc gia do Hội Truyền thông số Việt Nam tổ chức vào ngày 05/07/2023.