Năm 2023 được Ủy ban Chuyển đổi số Quốc gia chọn là năm Chiến lược dữ liệu quốc gia. Chính vì thế, đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số dựa trên nền tảng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng cũng như hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, giúp gắn kết hài hòa, hiệu quả thị trường trong và ngoài nước.

Theo ông Vũ Kiêm Văn, phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Truyền thông số Việt Nam, diễn đàn lần này nhằm mục tiêu góp phần nâng cao nhận thức, hình thành năng lực tư duy dữ liệu cho các nhóm đối tượng đang triển khai chính quyền số - kinh tế số và xã hội số, góp phần hình thành hệ sinh thái số quốc gia. Ông Vũ Kiêm Văn khẳng định, diễn đàn chuyên sâu về chủ đề dữ liệu số này sẽ mang lại cho các nhóm đang triển khai Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số góc nhìn đa dạng, toàn cảnh về kiến tạo, thực thi chiến lược dữ liệu trong tổ chức doanh nghiệp. Qua đó góp phần thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số của tổ chức, doanh nghiệp mình, hình thành năng lực tư duy dữ liệu cho các nhóm đối tượng đang triển khai.

Còn ông Lê Nguyễn Trường Giang, Viện trưởng Viện Chiến lược Chuyển đổi số cho biết, chuyển đổi số không phải là câu chuyện của riêng một đơn vị nào mà là câu chuyện chung. Chuyển đổi số chỉ trở thành mục tiêu chung khi tạo ra động lực để mọi người cùng chung sức, chứ không phải những mệnh lệnh hành chính, những chỉ thị từ một vài đơn vị nào đó áp đặt lên tất cả. Để chuyển đổi số hiệu quả thì cách tốt nhất là mở rộng để tất cả cùng làm, cùng có lợi và cùng thành công.

Chúng ta đang khuyến khích những nền tảng mở, dữ liệu mở, khuyến khích nền tảng chia sẻ trong kinh tế, dữ liệu và những cơ hội – thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số, do vậy không phải là kiến tạo nên những cơ chế đóng, định khuôn và những thước đo phụ thuộc bởi một hay một số tổ chức nhất định mà phải tạo ra nhưng cơ chế mở, cách thức mở. Việc đào tạo về chuyển đổi số cũng vậy, cần hướng tới việc định hình ra những tiêu chí, tiêu chuẩn và những chuẩn mực về chất lượng, tạo điều kiện cho tất cả các bên có năng lực đều có thể tham gia vào tiến trình này để có thể huy động được trí tuệ và sức mạnh của tập thể.

Để chuyển đổi số thành công thì dữ liệu là điều quan trọng, được ví như mạch máu của quá trình chuyển đổi số. Theo ông Trần Tịnh Minh Triết, Giám đốc giải pháp, Công ty SAP Việt Nam, trên thế giới hiện nay dữ liệu là Chiến lược rất quan trọng, là nền tảng của tất cả quy trình kinh doanh, quá trình đổi mới cũng như trước khi ra một quyết định quan trọng của doanh nghiệp. Theo ông Triết, khi xây dựng dữ liệu để phát triển hoạt động kinh doanh cần xác định dữ liệu đó phải lấy từ đâu, phải quản lý và vận dụng dữ liệu của doanh nghiệp như thế nào. Từ những dữ liệu trong và ngoài công ty được tập hợp đó doanh nghiệp sẽ có những phân tích, báo cáo chuyên sâu để ra quyết định khi có cơ hội kinh doanh.

Những nỗ lực và thành tựu của Việt Nam trong những năm qua trong việc chuyển đổi số rất đáng ghi nhận trong một bối cảnh hiện thực còn nhiều rào cản và thách thức. Tuy nhiên, để tiến trình chuyển đổi số quốc gia đi nhanh, đúng hướng, góp phần giải quyết được những vấn đề thì cần phải cố gắng tập hợp các bên liên quan cùng đồng hành. Việc ứng dụng dữ liệu và trí tuệ nhân tạo sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm được thời gian, giảm chi phí, gia tăng năng suất lao động… từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động. Những doanh nghiệp có tiềm lực, cần chủ động phát triển hệ thống trí tuệ nhân tạo riêng cho mình theo lĩnh vực ngách, theo quy mô hoạt động và thị trường. Từ đó để làm chủ công nghệ, nhằm nâng cao lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp trong tiến trình hội nhập công nghệ 4.0./.