Từ khóa tìm kiếm: hợp đồng thử việc

Quyền và nghĩa vụ khi giao kết hợp đồng lao động

[VOV2] - Hợp đồng lao động cần ghi những nội dung gì? Người sử dụng lao động có trách nhiệm gì khi nhận người lao động vào làm việc? Người lao động đã ký hợp đồng lao động với doanh nghiệp có được đơn phương chấm dứt hợp đồng?