Từ khóa tìm kiếm: huân huy chương

Bình xét lao động tiên tiến cuối năm - có khống chế tỷ lệ?

[VOV2] - Ngày 15/06/2022, Quốc hội khóa XV đã ban hành Luật Thi đua khen thưởng 2022 thay thế cho Luật Thi đua khen thưởng 2003 (đã được sửa đổi bổ sung các năm 2005 và 2013).

[VOV2] - Ngày 15/06/2022, Quốc hội khóa XV đã ban hành Luật Thi đua khen thưởng 2022 thay thế cho Luật Thi đua khen thưởng 2003 (đã được sửa đổi bổ sung các năm 2005 và 2013).

Chưa được cấp đổi huân huy chương

[VOV2] - Thắc mắc về việc chưa được cấp đổi huân, huy chương, công dân đã viết thư gửi về Đài Tiếng nói Việt Nam.

[VOV2] - Thắc mắc về việc chưa được cấp đổi huân, huy chương, công dân đã viết thư gửi về Đài Tiếng nói Việt Nam.

Đủ hồ sơ mới được xét khen thưởng

[VOV2] - Liệu có phải lỗi do cơ quan chức năng hay không mà người dân chưa được hưởng chế độ khen thưởng?

[VOV2] - Liệu có phải lỗi do cơ quan chức năng hay không mà người dân chưa được hưởng chế độ khen thưởng?