Từ khóa tìm kiếm: huyện Phú Tân

Lớp học đặc biệt ở Cà Mau

[VOV2] - Các học viên trong lớp học đặc biệt ở Cà Mau tìm đến con chữ khi mắt đã mờ, chân yếu và tay run nhưng họ vẫn tích cực, vui vẻ đến lớp mỗi ngày…

[VOV2] - Các học viên trong lớp học đặc biệt ở Cà Mau tìm đến con chữ khi mắt đã mờ, chân yếu và tay run nhưng họ vẫn tích cực, vui vẻ đến lớp mỗi ngày…

Những người lính Cụ Hồ chung tay phòng, chống dịch Covid-19

[VOV2] - “Cựu chiến binh xác định mỗi hội viên là một tuyên truyền viên để bà con chấp hành tốt các giải pháp phòng, chống dịch, sớm đẩy lùi dịch bệnh để cuộc sống trở lại bình thường”, cựu chiến binh Nguyễn Văn Hồng chia sẻ.

[VOV2] - “Cựu chiến binh xác định mỗi hội viên là một tuyên truyền viên để bà con chấp hành tốt các giải pháp phòng, chống dịch, sớm đẩy lùi dịch bệnh để cuộc sống trở lại bình thường”, cựu chiến binh Nguyễn Văn Hồng chia sẻ.