Từ khóa tìm kiếm: ISO

Hiểu đúng về tiêu chuẩn an toàn thực phẩm

[VOV2] - Ngày nay, người tiêu dùng không chỉ quan tâm đến độ ngon mà còn quan tâm đến vấn đề an toàn thực phẩm. Chính vì thế, đã có những tiêu chuẩn quy định về vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm để các nhà sản xuất tuân thủ khi đưa sản phẩm ra thị trường.

[VOV2] - Ngày nay, người tiêu dùng không chỉ quan tâm đến độ ngon mà còn quan tâm đến vấn đề an toàn thực phẩm. Chính vì thế, đã có những tiêu chuẩn quy định về vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm để các nhà sản xuất tuân thủ khi đưa sản phẩm ra thị trường.

Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn: Khẳng định chất lượng đào tạo toàn diện

[VOV2] - Thực hiện đánh giá giám sát lần 2 hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2015, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội) khẳng định chất lượng giáo dục toàn diện là mục tiêu hàng đầu.

[VOV2] - Thực hiện đánh giá giám sát lần 2 hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2015, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội) khẳng định chất lượng giáo dục toàn diện là mục tiêu hàng đầu.