Từ khóa tìm kiếm: kem đánh răng

Vô tình vận chuyển chất cấm có phạm tội?

[VOV2] - Từ nước ngoài về Việt Nam, 4 nữ tiếp viên hàng không đã mang hàng chục kg ma túy. Vậy vô tình vận chuyển chất cẩm có phạm tội?

[VOV2] - Từ nước ngoài về Việt Nam, 4 nữ tiếp viên hàng không đã mang hàng chục kg ma túy. Vậy vô tình vận chuyển chất cẩm có phạm tội?