Từ khóa tìm kiếm: không ra đường

Cần hạn chế cho trẻ chưa tiêm vaccine Covid-19 ra đường

[VOV2] - Liên quan đến việc đi lại của trẻ em sau khi một số thành phố mở cửa trở lại, mới đây, Bộ Y tế khuyến cáo cha mẹ, người lớn cần hạn chế cho trẻ ra đường. Nếu bắt buộc phải đi, trẻ cần tuân thủ nguyên tắc 5K.

[VOV2] - Liên quan đến việc đi lại của trẻ em sau khi một số thành phố mở cửa trở lại, mới đây, Bộ Y tế khuyến cáo cha mẹ, người lớn cần hạn chế cho trẻ ra đường. Nếu bắt buộc phải đi, trẻ cần tuân thủ nguyên tắc 5K.

Từ 26/7 người dân ở TP. HCM không ra đường sau 18h

[VOV2] - Bắt đầu từ tối mai (26/7) người dân ở TP. HCM không ra đường sau 18h, trừ trường hợp cấp cứu và điều phối dịch bệnh.

[VOV2] - Bắt đầu từ tối mai (26/7) người dân ở TP. HCM không ra đường sau 18h, trừ trường hợp cấp cứu và điều phối dịch bệnh.