Từ khóa tìm kiếm: khuyến khích.

Ô tô cá nhân lắp camera hành trình: Khuyến khích hay bắt buộc?

[VOV2] - Đại diện Bộ Công an khẳng định, quy định bắt buộc lắp camera giám sát được áp dụng với xe kinh doanh vận tải, còn ô tô cá nhân thì chỉ khuyến khích.

[VOV2] - Đại diện Bộ Công an khẳng định, quy định bắt buộc lắp camera giám sát được áp dụng với xe kinh doanh vận tải, còn ô tô cá nhân thì chỉ khuyến khích.

Phụ nữ khởi nghiệp: Cơ hội để tự chủ trong cuộc sống

[VOV2] - Đề án “Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030” (gọi tắt là đề án 939) đã thực sự tạo điều kiện, tạo động lực và khuyến khích phụ nữ vươn lên tự chủ trong kinh tế.

[VOV2] - Đề án “Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030” (gọi tắt là đề án 939) đã thực sự tạo điều kiện, tạo động lực và khuyến khích phụ nữ vươn lên tự chủ trong kinh tế.

Lương tâm có ngủ?

[VOV2] - Một đứa trẻ ngủ quên trong phòng thi rất khác với sự vô cảm của người thấy nó gặp nạn mà không cứu nhất là những người thầy có đủ tri thức và kinh nghiệm dạy học, trông thi.

[VOV2] - Một đứa trẻ ngủ quên trong phòng thi rất khác với sự vô cảm của người thấy nó gặp nạn mà không cứu nhất là những người thầy có đủ tri thức và kinh nghiệm dạy học, trông thi.