Từ khóa tìm kiếm: kiểm toán

Phê chuẩn bổ nhiệm 2 Bộ trưởng và 1 trưởng ngành

[VOV2] - Quốc hội khóa XV hoàn tất công tác nhân sự với việc phê chuẩn bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải nhiệm kỳ 2021-2026; bầu Tổng Kiểm toán Nhà nước.

[VOV2] - Quốc hội khóa XV hoàn tất công tác nhân sự với việc phê chuẩn bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải nhiệm kỳ 2021-2026; bầu Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Sẽ hoàn tất công tác nhân sự trong ngày làm việc thứ 2

[VOV2] - Chiều nay, Quốc hội sẽ phê chuẩn bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Giao thông Vận tải, Bộ trưởng Bộ Y tế, Tổng kiểm toán nhà nước.

[VOV2] - Chiều nay, Quốc hội sẽ phê chuẩn bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Giao thông Vận tải, Bộ trưởng Bộ Y tế, Tổng kiểm toán nhà nước.

Tư vấn xét tuyển Học viện Tài chính

[VOV2] - Yêu thích lĩnh vực Tài Chính, Ngân hàng, Kế toán, kiểm toán ... bạn có muốn trở thành Tân sinh viên Học Viện Tài chính - cơ sở đào tạo hàng đầu về lĩnh vực Tài chính, ngân hàng?

[VOV2] - Yêu thích lĩnh vực Tài Chính, Ngân hàng, Kế toán, kiểm toán ... bạn có muốn trở thành Tân sinh viên Học Viện Tài chính - cơ sở đào tạo hàng đầu về lĩnh vực Tài chính, ngân hàng?