Từ khóa tìm kiếm: kỹ năng mềm

Kỹ năng mềm nào quan trọng nhất với bạn?

[VOV2] - Duy Sơn và Quỳnh Anh, sinh viên Đại học Thủy lợi điểm danh những kỹ năng mềm quan trọng đã tích lũy được trong những năm tháng ở giảng đường đại học.

[VOV2] - Duy Sơn và Quỳnh Anh, sinh viên Đại học Thủy lợi điểm danh những kỹ năng mềm quan trọng đã tích lũy được trong những năm tháng ở giảng đường đại học.

Đồng hành với sinh viên Bách khoa Hà Nội trong học tập và phát triển kỹ năng mềm

[VOV2] - Không chỉ cấp học bổng cho sinh viên nghèo của Bách khoa Hà Nội, CC Foudation còn đang có kế hoạch kết nối với các tổ chức quốc tế triển khai nhiều hoạt động giúp sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội phát triển các kỹ năng mềm.

[VOV2] - Không chỉ cấp học bổng cho sinh viên nghèo của Bách khoa Hà Nội, CC Foudation còn đang có kế hoạch kết nối với các tổ chức quốc tế triển khai nhiều hoạt động giúp sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội phát triển các kỹ năng mềm.