Từ khóa tìm kiếm: Kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 12

Thế giới đã thi trực tuyến, chúng ta không làm sẽ đi sau

[VOV2] - Kiểm tra Kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia 2021 tại Vĩnh Phúc, Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp Trương Anh Dũng yêu cầu đảm bảo tính bảo mật và minh bạch trong công tác thi trực tuyến.