Từ khóa tìm kiếm: lọc ảo. Bộ Giáo dục và Đào tạo

Điểm chuẩn Đại học Bách Khoa Hà Nội cao nhất 29.42 điểm

[VOV2] - Theo công bố của Đại học Bách Khoa Hà Nội, năm 2023, ngành Khoa học Máy tính có mức điểm chuẩn cao nhất 29.42.

[VOV2] - Theo công bố của Đại học Bách Khoa Hà Nội, năm 2023, ngành Khoa học Máy tính có mức điểm chuẩn cao nhất 29.42.

Đã có 2,9 triệu nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học năm 2023

[VOV2] - Đã có gần 600.000 thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học lên hệ thống xét tuyển chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

[VOV2] - Đã có gần 600.000 thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học lên hệ thống xét tuyển chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.