Đại học Bách Khoa Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển Đại học chính quy năm 2023. Theo đó, đối với phương thức xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT, ngành CNTT: Khoa học Máy tính có mức điểm chuẩn cao nhất: 29.42, tiếp đó là các ngành: Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (CT tiên tiến) 28.80; CNTT: Kỹ thuật Máy tính 28.29; An toàn không gian số - Cyber security (CT tiên tiến) 28.05; Công nghệ Thông tin Global ICT (CT tiên tiến) 28.16...

Dưới đây là điểm chuẩn trúng tuyển của từng ngành, từng chuyên ngành đào tạo:

Theo quy định của Đại học Bách khoa Hà Nội, điểm chuẩn được xác định dựa trên điểm xét (ĐX) như sau:

Xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông (TNTHPT) năm 2023 với tổ hợp môn không có môn chính:

ĐX = [(Môn 1+ Môn 2 + Môn 3)] + Điểm ưu tiên

Xét tuyển theo điểm thi TNTHPT năm 2023 có với tổ hợp môn có môn chính:

ĐX = [(Môn 1 + Môn 2 + Môn 3 + Môn chính) ] + Điểm ưu tiên

Xét tuyển theo điểm thi Đánh giá tư duy (ĐGTD) năm 2023, tổ hợp K00, thang điểm 100:

ĐX = Điểm thi ĐGTD2 + Điểm ưu tiên3 + Điểm thưởng

Điểm xét được làm tròn đến 2 chữ số thập phân sau dấu phẩy.