Từ khóa tìm kiếm: London Mathematical Society

Giáo sư Ngô Bảo Châu được bầu là thành viên danh dự Hội đồng Toán học London

[VOV2] - Tại cuộc họp phiên toàn thể ngày 02/07/2021 của Hội Toán học London (London Mathematical Society - LMS),  GS. Ngô Bảo Châu được bầu là thành viên danh dự (Honorary Member) của LMS.

[VOV2] - Tại cuộc họp phiên toàn thể ngày 02/07/2021 của Hội Toán học London (London Mathematical Society - LMS),  GS. Ngô Bảo Châu được bầu là thành viên danh dự (Honorary Member) của LMS.