Từ khóa tìm kiếm: lòng mẹ

Lòng mẹ thương con

[VOV2] - Chẳng gì bằng con cái được sống gần cha mẹ. Thế nhưng, cá biệt vẫn có trường hợp cha mẹ và con cái phải sống đôi nơi khiến những người trong cuộc không khỏi nghĩ suy.