Từ khóa tìm kiếm: Lữ hành Việt Nam

Lữ hành Việt Nam: Thay đổi để thích ứng

[VOV2] - Năm 2020, dịch bệnh Covid-19 bùng phát đã phá vỡ chuỗi cung ứng giá trị du lịch toàn cầu, du lịch quốc tế và nội địa của các quốc gia đều giảm sút nghiêm trọng. Việt Nam cần làm gì để khôi phục hoạt động du lịch?

[VOV2] - Năm 2020, dịch bệnh Covid-19 bùng phát đã phá vỡ chuỗi cung ứng giá trị du lịch toàn cầu, du lịch quốc tế và nội địa của các quốc gia đều giảm sút nghiêm trọng. Việt Nam cần làm gì để khôi phục hoạt động du lịch?