Từ khóa tìm kiếm: luật bảo vệ môi trường 2020

Sẵn sàng thực thi quy định trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất

[VOV2] - Theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, chỉ còn khoảng 10 ngày nữa quy định trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (gọi tắt là EPR) sẽ chính thức có hiệu lực (1/1/2024).

[VOV2] - Theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, chỉ còn khoảng 10 ngày nữa quy định trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (gọi tắt là EPR) sẽ chính thức có hiệu lực (1/1/2024).

Giảm rác thải nhựa: Chúng ta thất bại từ khâu phân loại

[VOV2] - Từ ngày 01/01, Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 chính thức có hiệu lực. Theo Điều 75, chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân được phân loại theo nguyên tắc: chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế; chất thải rắn sinh hoạt

[VOV2] - Từ ngày 01/01, Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 chính thức có hiệu lực. Theo Điều 75, chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân được phân loại theo nguyên tắc: chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế; chất thải rắn sinh hoạt