Từ khóa tìm kiếm: Luật Hòa giải đối thoại

Hòa giải để giải quyết mâu thuẫn

[VOV2] - Từ ngày 01/01/2021, Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án có hiệu lực thi hành với nhiều nội dung đáng chú ý. Hòa giải, đối thoại tại Tòa án được hiểu như thế nào? Những vụ việc nào thì cần phải tiến hành hòa giải?