Từ khóa tìm kiếm: Luật Hợp tác xã

Sửa luật Hợp tác xã để phát huy thế mạnh kinh tế tập thể

[VOV2] - Chiều nay (01/11), khi thảo luận về dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi), các đại biểu đã chỉ ra một số hạn chế, đề nghị sửa đổi cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn nhằm phát huy thế mạnh kinh tế tập thể trong thời kỳ mới.

[VOV2] - Chiều nay (01/11), khi thảo luận về dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi), các đại biểu đã chỉ ra một số hạn chế, đề nghị sửa đổi cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn nhằm phát huy thế mạnh kinh tế tập thể trong thời kỳ mới.