Từ khóa tìm kiếm: Mã số định danh

Nộp phạt vi phạm giao thông qua mã số định danh: Hướng đi phù hợp?

[VOV2] - Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an vừa triển khai thử nghiệm nộp phạt vi phạm giao thông qua mã số định danh trên thẻ căn cước công dân QR. Một hướng đi liệu có phù hợp và có tính khả thi?