Từ khóa tìm kiếm: mở lại hoạt động du lịch

Hải Phòng mở lại hoạt động du lịch nội tỉnh từ 1/10

[VOV2] - Từ 1/10, Hải Phòng sẽ mở lại các dịch vụ du lịch, cho phép đón khách trở lại, tuy nhiên vẫn tạm dừng các dịch vụ karaoke, massage…

[VOV2] - Từ 1/10, Hải Phòng sẽ mở lại các dịch vụ du lịch, cho phép đón khách trở lại, tuy nhiên vẫn tạm dừng các dịch vụ karaoke, massage…