Từ khóa tìm kiếm: mở rộng danh mục

Kéo dài thời gian và mở rộng danh mục hàng hóa giảm thuế VAT 2%

[VOV2] - Chính sách giảm thuế giá trị gia tăng 2% có tác động tích cực và được cộng đồng doanh nghiệp, người dân hưởng ứng, đánh giá cao. Qua đó, các doanh nghiệp nói riêng và nền kinh tế nói chung được phục hồi và phát triển.

[VOV2] - Chính sách giảm thuế giá trị gia tăng 2% có tác động tích cực và được cộng đồng doanh nghiệp, người dân hưởng ứng, đánh giá cao. Qua đó, các doanh nghiệp nói riêng và nền kinh tế nói chung được phục hồi và phát triển.